top of page
Otázky a odpovede: FAQ

Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Gulic Group, s. r. o., so sídlom Slatinská 5022/20, Bratislava, 82107, Slovensko, IČO: 47 821 931, DIČ: 2024107481.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Všetky objednané materiály alebo výukové materiály, ktoré sú súčasťou seminárov, sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. 

V našich materiáloch a výukových programoch môžete nájsť aj informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorkinho názoru k tejto tematike. Za spokojnosť s ich využívaním nesie zodpovednosť poskytovateľ týchto tovarov a služieb.

 

1.2 Všeobecné podmienky

Gulic Group, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

Gulic Group, s. r. o. nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

Vyhradzujeme si právo na zmenu miesta konania kurzu, workshopu alebo prednášky. Účastníci budú v tomto prípade včas o zmene informovaní.

 

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: alexandra.gulic@gmail.com.

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti Gulic Group, s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

 

3. Faktúry a forma platby 

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom a táto čiastka bude zúčtovaná z vášho bankového účtu.

 

4. Spôsob platby

Možnosti platieb:

a) bankovým prevodom (1 - 2 dni)

 

5. Dodacie lehoty

Elektronické produkty Vám prídu e-mailom automaticky ihneď po zaplatení resp. po pripísaní platby na účet. Ak by Vám produkty neprišli, neváhajte ma urýchlene kontaktovať.

 

Objednávky hmotných produktov vybavujem priebežne, v rámci svojich možností, najneskôr však odosielam do 7 dní od uhradenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, ak by som nebola schopná tento termín dodržať (napr. cestovanie, choroba...) Vás budem včas informovať.

 

6. Spôsob dodania tovaru
Tovar posielam Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. Ak zásielka nepríde do 14 dní od zadania objednávky, neváhajte ma kontaktovať.

 

Elektronické produkty sú zasielané automaticky e-mailom.

 

7. Storno podmienky

Ak sa rozhodnete zrušiť účasť na kurze / seminári / workshope / predášky, môžete tak urobiť elektronickou formou na email: alexandra.gulic@gmail.com

Ak tak urobíte do 14 dní pred termínom konania seminára, vrátime vám 100% zaplatenej sumy po uvedení objektívnych dôvodov pre zrušenie vašej účasti. Pri zrušení 13-7 dní pre začiatkom Vám stornujeme 50% sumy. Posledných 6 dní pred konaním akcie stornujeme 100% sumy.

Zakúpený vstup je prenosný - ak nemôžete prísť, pošlite namiesto seba niekoho iného alebo si môžete vybrať iný z ponúkaných termínov. Pri rozdieloch v cenách Vám bude vyúčtovaný buď doplatok alebo vrátený preplatok.

Pri podozrení na podvodné či protizákonné konanie predovšetkým v súvislosti s objednávaním a využívaním elektronických produktov bude takéto podozrenie ďalej postúpené právnikovi a riešené v súlade s platnou legislatívou.

 

7. Záručná doba a reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Reklamácie sú posudzované individuálne, v prípade problémov či otázok ma kontaktujte e-mailom.

 

Zodpovedám za:

• dodržanie ceny, ktorá bola platná včase odoslania objednávky zákazníkom

• dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

• dodanie tovaru v takom množstve v akom bol uvedený na objednávke

 

Nenesiem zodpovednosť za:

• oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

• oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

• poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar

 

Vrátenie tovaru

Tovar môžete bez udania dôvodu vrátiťdo 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. Toto právoVám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000Z.z.). Tovar je nutné zaslať na vlastné náklady . Neposielajte dobierkou. Je nevyhnutné kontaktovať ma vopred e-mailom na alexandra.gulic@gmail.com. Produkty nie je možné vrátiť v nasledovných prípadoch:

• tovar je mechanicky poškodený

• tovar má známky používania

 

8. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. 

 

9. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete sa kedykoľvek odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

11. Kontakt

alexandra.gulic@gmail.com

+421 948 222 456

 

Mgr. Alexandra Gulič

Gulic Group, s. r. o.

Slatinská 5022/20

821 07 Bratislava

Slovensko

 

IČO: 47 821 931 

DIČ: 2024107481

 

Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Bratislava I, vl.č.: 138908/B 

bottom of page